Wat doen bij een overlijden?

 • Onmiddellijk na het overlijden moet een arts het overlijden vaststellen.
 • Is er een uitvaartverzekering?
 • De begrafenisondernemer bellen.
 • Eventueel al kledij voor de overledene.
 • U kunt beroep doen op een begrafenisondernemer voor de volledige afhandeling en administratie van de uitvaart.
 • De bank op de hoogte brengen
  De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz… De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Domiciliëringen worden ook geblokkeerd.
 • Sta even stil bij...
  Begrafenis of crematie?
  Welke muziek of gedichtjes?
  Rouwadvertentie en/of rouwbrief
  Foto’s en/of video
  Adreslijst rouwbrieven (om zo snel mogelijk te kunnen versturen)

Dit zijn allemaal kwesties die besproken zullen worden tijdens een gesprek bij u thuis of bij ons op kantoor. Maar deze thema’s op voorhand al bespreken met de rest van de familie/betrokken mensen is zeker een voordeel.