Decor

Camiel
De Vos

24/01/1931 - 11/05/2024

Uitvaart: 16/05/2024

Lees de rouwbetuigingen

Online
rouwbetuigingen

Reeds 24 ingegeven

Els Vanluchene

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Camiel
(Dochter Greta Lippens)

Jean-Pierre Van Nieuwenborgh

Rust in vrede lieve Camiel, jij was mijn leermeester in de Bde Sint-Niklaas, specialist inzake verkeer, streng maar rechtvaardig, ik heb veel van jou geleerd. Sterkte aan de familie en mijn innige deelneming bij dit verlies…

Aimé Bille

2024 / 081

OVERLIJDEN VAN EEN OUD-RIJKSWACHTER
DECES D’UN ANCIEN GENDARME
ABLEBEN EINES EHEMALIGEN GENDARMEN

Met droefheid wordt het overlijden meegedeeld van onze oud-collega :
C’est avec tristesse qu’est annoncé le décès de notre ancien collègue :
Mit Trauer wurde der Tod unseres ehemaligen Kollegen mitgeteilt :

Camiel DE VOS
Kapriijke 24/01/1931 – 11/05/2024
Eerste wachtmeester op rust
Internet : Rouwbericht Camiel De Vos | Smet Uitvaart (smet-uitvaart.eu)

Stamnummer / Matricule : 45 03383 61
Datum incorporatie Rw – Date incorporation Gd – Gd Eintritt : 12/11/1952
Zijn laatste bekende Rw-eenheid / Sa dernière unité Gd connue /Letzte bekannte Einheit : Bde Sint-Niklaas
Datum pensioen / Date pension /Pensionierungsdatum : 15/05/1986
Begrafenis / Funérailles / Beerdigung : 16/05/2024 – info 19/05/2024

Oprechte deelneming aan de familie en naasten
Sincères condoléances à la famille et aux proches
Seinen Familienangehörigen und Bekannten, unsere aufrichtige Anteilnahme

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon

Albert Beeckman

- Oprechte deelneming bij het verlies van een ex collega. Jaren mee samengewerkt in de rijkswachtbrigade Sint-Niklaas. Veel van geleerd. Was een zacht persoon. Hem nooit zijn stem horen verheffen. Veel sterkte voor de nabestaanden.

Patrick Boelens

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Camiel. Hij was een rustig en minzaam man, aan wie ik goede herinneringen heb uit, onder andere, onze Rijkswacht tijd. Veel sterkte.

Rudy Heynssens

Oprechte deelneming in uw verdriet bij het overlijden van uw vader, uw grootvader. We wensen u allen veel sterkte toe.

Sibylla Teerlinck

Onze oprechte deelneming.

Erwine Mercy

Onze oprechte deelneming
En veel sterkte

Eddy ROETS

Postbode op rust
Eregemeenteraadslid


Mijn oprechte deelneming

Dirk Calsyn

Veel sterkte aan de familie

Laat hier uw
rouwbetuiging na