Decor

Julien
Verpoot

16/01/1939 - 12/03/2024

Dit melden u:

zijn kinderen en kleinkinderen en alle aanverwanten van de families Verpoot en Moestermans.

De familie nam in beperkte kring afscheid van Julien.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Familie Verpoot, p.a. Tieltsesteenweg 26 te 9900 Eeklo

Lees de rouwbetuigingen

Online
rouwbetuigingen

Reeds 2 ingegeven

Laat hier uw
rouwbetuiging na